Bu sayt Azərbaycanın qədim diyarı olan Qazağa həsr olunub. Qazaxla yaxından tanış olmaq üçün bu saytın səhifələrini vərəqləyin.

  Qazağa açılan pəncərə                                                                Aze     Rus     Eng

           Azərbaycan versiysı

Казах - один из древних и самобытных районов Азербайджана. Чтобы поближе познакомиться с этим удивительным краем, посетите мой сайт

Окно в Казах

Русская версия

 

 

    Gazakh is one of the ancient and distinctive districts of Azerbaijan. If you want to know more about this wonderful land please visit my site

Window to Gazakh

English version

Copyright 2010,   Faig Nasibov