Guestbook 

Please leave your comments and proposals * Пожалуйста оставьте Ваши комментарии и предложения  

 
 *Name / Имя:
   E-mail:
 * Message / Сообщение:


Current page / Текущая страница: 1
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |

Ayxan ayxan.namazov@mail.ru
Mən də Qazaxlıyam, və məncə biz Qazağı elə tebliğ etməliyik ki, Qazağa gələn turistlərin sayı çoxalsın.


13.09.2010 в 15:02:51                             Message ID 3

Musa e-mail: N/A
Cool, thanks for your work Faig.

Musa


09.09.2010 в 22:36:40                             Message ID 2

Faig Nasibov faignasibov@gmail.com
Arzu, təklif və iradlarınızı mənə bildirin.

Оставьте свои замечания, комментарии и предложения.

Please leave your comments and proposals


09.08.2010 в 20:44:48                             Message ID 1

| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Current page / Текущая страница: 4 Total messages / Всего: 27