Qazağa açılan pəncərə

Baş Səhifə     Mündəricat     Albom    Qonaq kitabı    Layihə

Mündəricat

Ümumi məlumat

Bölgənin tarixi

"Qazax" toponimi haqqında

Qazax rayonunun kəndləri

Məşhur adamlar

Qazax abidələrin xəritəsı

Təbiət abidələri

Arxeoloji abidələr

Tarixi və mədəni abidələr

Qazax rayonunun turizm-ekskursiya marşrutları

Tarixi, mədəni və arxeoloji abidələrin siyahısı

Qazax xalçaları

Aşıq sənəti

Rəqslər

Dilbaz atları

------------------------------------------

Qazax distansiyası - 1836-ci ilin Icmalı

Qazax nahiyəsinin kameral təsviri - 1860-ci il

Qazax livasının kəndləri ("Tuflis dəftəri", 1728 il)

Qazax qəzasının kəndləri (Qafqaz təqvimi, 1917 il)

Qazax qəzasının tarixi toponimləri

Müasir Ermənistanın Qazax əraziləri

Erməni təcavüzü

Tarixi fotolar

------------------------------------------

Qazax rayonu üzrə statistik məlumatlar

Qazax... Azərbaycanın ünlü mədəniyyət mərkəzlərindən biri... Dağlar, dərələr, yamaclar göz işlədikcə uzanan düzənliklər obasıdır bu yer. Şirin bulaqların həzin zümzüməsi Ədalətin sazında dillənir. Ozanlar, şairlər yurdudur Qazax. Kürdən əsən sərin küləklər bu yerin havasını şəkərə, şərbətə döndərir...

Qazaxla yaxından taniş olmaq ücün bu saytın səhifələrini vərəqləyin.

 

 

 

 

 

 

Qazax xəbərləri

 

 

Doğma yurd haqqında şerlər

 

 

Qazax haqqında video kliplər (Rahib Azəri)

 

 

 

 

 

Qazax qəzasının xəritəsi, 1903

 

 

 

 

 

Rayonun topoqrafik xəritəsi

 

 

 

 

 

Bakıya Açılan Pəncərə - www.window2baku.com