Qazağa açılan pəncərə

Baş Səhifə     Mündəricat     Albom    Qonaq kitabı    Layihə

Çaylı kəndində körpü

Bu körpü Çaylı kəndində yerləşir. Ona Haqverdi Ağa körpüsü də deyilir. Körpü bir tağlı olaraq qaya daşlarından inşa olunmuşdur. Aşırımın ümumi görkəmi yarımçevrə şəkillidir. Onun keçid hissəsinin üst örtüyü torpaqdandır. Tikilmə tarixi son orta əsrlərə aiddir.