Qazağa açılan pəncərə

Baş Səhifə     Mündəricat     Albom    Qonaq kitabı    Layihə

Qazax bölgəsindəki türbələr

Qazax bölgəsində bir neçə türbə var. Bu türbələrə I və II Şıxlı, Xanlıqlar və Hüseynbəyli kəndlərindəki köhnə qəbiristanlıqlarında rast gəlmək olur. Memarlıq üslubu və inşaat xüsusiyyətlərinə görə onlar bir-birinə bənzəyirlər. Türbələr, bir qayda olaraq, dörd və ya altı guşəlidirlər. Onların üstü konusvari günbəzlə tamamlanır. İnşaat materialı kimi yerli daşdan istifadə olunmuşdur. Yalnız Xanlıqlar kəndindəki türbələr qırmızı kərpicdən inşa edilmişlər. Ümumi oxşarlığa baxmayaraq türbələr müxtəlif ölçülü və biçimlidirlər. Onların bəzilərinin içində qırmızı tufdan hazırlanmış oyma bəzəkli hündür başdaşları olan qəbirlər vardır. Bu türbələr XVIII-XIX əsrlərdə ucaldılmışdır. Ümumi memarlıq üslubunda işlənmiş bu türbələr Qazax bölgəsində vahid estetik və memarlıq-inşaat qaydalarının mövcudluğundan xəbər verir.

 

 

    I  Şıxlı
Xanlıqlar II  Şıxlı Xanlıqlar