Qazağa açılan pəncərə

Baş Səhifə     Mündəricat     Albom    Qonaq kitabı    Layihə

Qazax qəzasının kəndləri (Qafqaz təqvimi, 1917 il)

Qazax qəzası (Qazax şəhəri)

1-ci polis məntəqəsi (Qazax şəhəri)

Ağköynək kənd cəmiyyəti

Ağköynək
Butairlı
Dağkəsəmən
Qarapapaq
Faxralı

Alekseevka kənd cəmiyyəti

Alekseevka
Zelenaya polyana

Göykcalı kənd cəmiyyəti

Göykcalı

Düz Qışlaq kənd cəmiyyəti

Aqstafalı
Düz Qışlaq
Qarahəsənli
Kelaqir
Gel-Xalfali
Xilxana

Dəmirçilər kənd cəmiyyəti

Abbasbəyli
Alpout
Böyük Xanlıqlar
Dəmirçilər
Cəfərli
Kiçik Xanliqlar
Taqarbəyli
Ürkməzli
Çaxmahlı

 

Daş Salahlı kənd cəmiyyəti

Daş Salahlı

Elisavetino

Elisavetino

Qıraq Kəsəmən  kənd cəmiyyəti

Yuxarı Qıraq Kəsəmən
Aşağı Qıraq Kəsəmən

Poylu  kənd cəmiyyəti

Karalar
Poylu

Tatlı kənd cəmiyyəti

Bayazetlı
Köhnə Qışlaq
Köçəsker
Tatlı
Yaradulla

Tatlıkənd  kənd cəmiyyəti

Ahum
Tatalıkənd

Çaylı kənd cəmiyyəti

Hüseynbəyli
Canalı
Daş Məmmədli
Qazaxbəyli
Kosalar
Çaylı

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2-ci polis məntəqə (Qaymaqlı kəndi)

Əskipara kənd cəmiyyəti

Köhnə Əskipara
Tatar Əskipara
Baqanis-Ayrum
Qızıl Hacılı
Quş-Ayrum
Məzəmli
Fərəhli
Xeyrimlı

Barana kənd cəmiyyəti

Balakənd
Barana
Qalaça
Qulp

Qaymaqlı kənd cəmiyyəti

Aslanbəyli
Qaymaqlı
Kəmərli
Məlikli

Kotkənd kənd cəmiyyəti

Erməni Əskipara
Boqanıs-Ayrum
Erməni Boqanıs
Cücüvənk
Kotkənd
Koşkotan
Qurumsulu

Pirili kənd cəmiyyəti

Qazaxlı
Peyqanlı
Pirili

Salahlı kənd cəmiyyəti

Yuxarı Salahlı
Aşağı Salahlı

Şıxlı kənd cəmiyyəti

1-ci Şıxlı
2-ci Şıxlı

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3-cü polis məntəqəsi (Karavansaray kəndi)

Qaradaş kənd cəmiyyəti

Aşağı Aqdan
Acasu
Qaradaş
Kliçkənd
Kunen
Məlikend
Pipis

Karavansaray kənd cəmiyyəti

Yuxarı Aqdan
Armudlu
Ağgixlı
Karavansaray
Qaranlıqdərə
Girdevan
Talakənd
Xaştarak

Qaraqoyunlu kənd cəmiyyəti

Alaçuxlu
Gəlkənd
Göərçin
Qaraqaya
Maralica
Polad Ayrum
Salah
Çaykənd

Mixaylovka kənd cəmiyyəti

Mixaylovka
Yuxarı Çəmbərak
Aşağı Çəmbərək

Yeni Dəlican kənd cəmiyyəti

Yeni Dəlican
Qolovino

Köhnə Dəlican kənd cəmiyyəti

Köhnə Dəlican
Carxeç
Koşbənk
Poqoskilsə

Uzuntala kənd cəmiyyəti

Barxudarlı
Lalakənd
Revazlı
Sofulu
Uzuntala
 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4-cü polis məntəqəsi (Touz stansiyası)

Azaflı kənd cəmiyyəti

Ağdam
Azaflı
Əsrik-Bayramlı
1-ci Boyatlı
2-ci Boyatlı
Cirdaxan
Kövxanabəyli
Ocaqlı

Bozanqanlı kənd cəmiyyəti

Əlimərdanlı
Bozanqanlı
Cilovdarlı
Kirzan
Mansurlı
Səmədbəyli

Başkənd kənd cəmiyyəti

Başkənd
Şınıx-Ayrum

Qaraxanli kənd cəmiyyəti

Axberdixanlı
Kadırlı
Qaraxanlı
Xatunlı
Şərifbəyli

Kuşi kənd cəmiyyəti

Kuşi

Qulalı kənd cəmiyyəti

Qaraqaya
Qulalı
Moseskənd
Təzəkənd
Çinarlı
Coratan

Öksüzlü kənd cəmiyyəti

Əlıbəyli
Atamağalı
Qacalı
1-ci Mülkülü
2-ci Mülkülü
Öksüzlü

Toyzqala kənd cəmiyyəti

Yuxarı Qızılbulaq
Aşağı Qızılbulaq
Novur
Touzqala
Touzkənd